Rapport fra konserntillitsvalgt

Etter et veldig krevende år i 2016 med store kutt og nedbemanninger, har 2017 vært et år hvor det har vært fokus på å få arbeidshverdagen til de som er igjen til å fungere på best mulig måte. I og med at konsernet har vært gjennom en betydelig nedbemanning, har det blitt en mer krevende arbeidshverdag for mange, med høyt arbeidspress og veldig mange nye arbeidsoppgaver på færre hender.

Som ny konserntillitsvalgt (KTV) har det vært viktig for meg å besøke alle bedrifter i konsernet for å bli kjent med de ansatte. Polaris Media er et langstrakt konsern med bedrifter fra Måløy i sør til Alta i nord. Vi er et konsern med store kontraster, med Sunnmøringen i Stranda kommune med sine tre ansatte og Adresseavisen i Trondheim med et par hundre ansatte. Gjennom min rundreise i Polarisland registrerer jeg likevel at utfordringene er de samme for de fleste ansatte; Høyt arbeidspress, flere nye arbeidsoppgaver og mye nytt å lære seg i en hektisk arbeidshverdag. Det er da gledelig å observere det gode samhold som er mellom de ansatte i de forskjellige bedriftene i konsernet på tross av den tøffe tiden alle har vært igjennom.

Rundreisen i Polaris har bydd på lange dager «på veien», men det har vært givende arbeid. Responsen på møtene med de tillitsvalgte og kontakten som knyttes gjennom disse møtene, bekrefter verdien av at ktv tar denne rundreisen gjennom konsernet en gang i året. Det er viktig å bli kjent med hele spekteret av bedrifter og mediehus, og menneskene som jobber der. Ikke bare gjør det meg bedre i stand til å forstå de utfordringer som hver enkelt bedrift står ovenfor, og dermed i bedre stand dem til å bistå ved behov, det gjør meg også bedre rustet til å legge til rette for et godt samarbeid mellom tillitsmannsverket og konsernledelsen. Gjennom mine besøk i alle konsernets bedrifter har jeg også samarbeidet tett med uku-lederne; Kjersti Fikse Ness (TAG), Stein Jensen (UKU Trykk), Geir Forbregd (TUN) og Lars Adrian Johnsen (SAMU). Underkonsernutvalgslederne er en viktig del av tillitsmannssystemet i Polaris Media, og gjennom året jobber jeg tett opp mot alle underkonsern gjennom dem, også utenom den viktige jobben som gjøres i Konsernutvalget. I de krevende tidene som mediebransjen nå opplever, er det svært viktig at ledelse og tillitsvalgte har tett og god dialog, slik at man sammen kan løse de utfordringer som er og som vil komme. En motivert stab vil være et av de viktigste parametere for å lykkes med de utfordringer vi står overfor.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TAG (Tillitsvalgtes Utvalg Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris). God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen. Jeg har også deltatt på samlinger for NJ-klubblederne i Kysten Rundt-samarbeidet, som omfatter redaksjonene i Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten, VG samt også representanter fra øverste ledelse i NJ.

Konsernutvalget har i 2017 hatt stort fokus på arbeidsmiljø og kompetanseløft. I mine samtaler med tillitsvalgte rundt omkring i konsernet, har jeg blitt vitne til en stor iver etter å få kompetansepåfyll. Samtidig føler mange at det ikke går hurtig nok. Dette er en tilbakemelding som er gitt til konsernledelsen med det mål for øyet at de tillitsvalgte, ansatte og ledelse i felleskap skal jobbe for å løfte arbeidet med kompetanseutvikling. Vi opplever en sterk enighet med ledelsen på dette. Når det gjelder arbeidsmiljø, jobbes det målrettet med dette i hele konsernet. I 2018 skal vi etter planen gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse, og det blir spennende å se hva den sier om hvor vi er nå, i forhold til der vi ønsker å være.

 #metoo er noe ktv og konsernutvalget har tatt på ytterste alvor og vi har hatt stort fokus på hvordan vi etablerer gode varslingsrutiner. Det har også vært god dialog med konsernledelsen og konsernstyret rundt dette alvorlige temaet.

 Avslutningsvis vil jeg si at alle i hele konsernet er avhengig av hverandre. Om én bedrift i Polaris Media sliter, påvirker det oss alle, og dette har det vært viktig for meg å kommunisere. Derfor er det viktig at både ansatte, tillitsvalgte og ledelse anerkjenner hvor viktig det er å samarbeide på tvers av bedrifter, forbund og klubber for at vi som konsern skal utvikle oss og ta de nødvendige steg i riktig retning.

 

Rune Setsaas

Konserntillitsvalgt

Polaris Media ASA

Legg til i min rapport