Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2017. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20172016     2015
Omsetning justert for engangseffekter1 5091 5211 601
Normalisert EBITDA 159120136
Engangseffekter/omstillingskostnader9-7854
Resultat før skatt103-139945
Årets resultat88-111938
    
EBITDA-margin10,5%7,9%8,5%
    
Investeringer i driftsmidler234265
Investeringer i finansielle aktiva3,89,9-23
    
Totalkapital247923372493
Egenkapital164714191583
Netto rentebærende gjeld78113133
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,40,70,6
Likvide midler187191211
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 1)353533
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk772848888
Opplag per 31.12209 970205 550210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)258 001306 426343 127
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)289 302313 601299 956
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)8,7 mill. 11,5 mill.13,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)8,9 mill. 8,8 mill.7,5 mill.
    
Antall aksjonærer937927911
Antall aksjer (1000)48 927  48 92748 927
Resultat per aksje1,8-2,319,2
Utbytte per aksje1,51,01,25
Direkteavkastning8,9%5,1%6,6%
    
Aksjekurs per 31.1218,613,719,1
Børsverdi per 31.12910670935
 1) I mai 2017 kjøpte Polaris Media mediehuset Vestlandnytt AS. I tillegg har Malvik-Bladet AS og Stjørdalens Blad AS fusjonert (nå Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS), samt Sortlandsavisa AS og Vesterålen Online AS (nå Vesterålen Online AS). 

 

 201520162017
EBITDA-margin*8,5%7,9%10,5%

* - tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport

 

 

 

 

Legg til i min rapport

BrukerposisjonerBrukerposisjoner

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport