Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Polaris Media avsluttet året med et solid fjerde kvartal, noe som ytterligere bidrar til at konsernet kan legge frem et resultat for 2017 som står seg godt i et krevende mediemarked.

Strategi- og effektiviseringsprosjektet PM2020 har vist betydelige positive effekter. Konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017. Den positive utviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak. Størst resultatfremgang i 2017 har store selskaper som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, iTromsø og Polaris Trykk Trondheim.

Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg. Nesten alle mediehusene i konsernet har dermed vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt. Bruken øker stadig, og vi kan øke prisene uten at det går utover volumveksten. Med økt fokus på analyse og innsikt i lesevaner og kjøpevaner, er jeg trygg på at veksten vil fortsette. Det er fint å se at brukerinntektene nå øker markant og utgjør en stadig større andel av de totale inntektene i mediehusene.

Våre mediehus spiller en svært viktig rolle i det norske demokratiet med sterke posisjoner lokalt og regionalt. I en situasjon med mye diskusjon om «falske nyheter», har det aldri vært viktigere at vi har frie stemmer som stiller spørsmål, følger opp og avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet. Samtidig skal mediehusene også underholde og begeistre. Våre mediehus spiller en helt spesiell rolle i den digitale transformasjonen vi nå opplever.

Utviklingen innenfor annonse viser en gledelig positiv utvikling med 13% vekst i digitale annonseinntekter i fjerde kvartal og 5% i 2017. Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i markedet. Vi har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene og et betydelig kompetanseløft. Dette bidro til å gjenskape digital annonsevekst i 2017.

Vi lykkes også godt med å videreutvikle trykkerivirksomheten med god vekst i siviltrykkinntektene kombinert med betydelige kostnadsreduksjoner. Det er gledelig at vi i 2017 har inngått store trykkekontrakter med Coop og VG. 

Vi ser frem til at vi sammen med Schibsted skal satse enda mer på Helt Hjem Netthandel, et selskap som vil spille en viktig rolle i distribusjonsleddet i den stadig økende netthandelen i Norge.

Polaris Media har i februar 2018 inngått avtale om å kjøpe seg opp til majoritet i Trønder-Avisa konsern i nordre del av det nye Trøndelag. Dette skal sikre Trønder-Avisa og Namdalsavisa et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media har stor tro på å kunne bidra til en positiv utvikling for Trønder-Avisa konsern, ikke minst gjennom ny digital vekst.

Mediemarkedet går gjennom store endringer. Polaris Media er godt posisjonert i dette markedet og har en organisasjon som evner å tilpasse seg og ta tak i stadig nye utfordringer. Fokuset fremover er å fortsette å bygge et fremtidsrettet og kompetent mediekonsern, samt styrke lønnsomheten ytterligere. 

Dette hadde ikke vært mulig uten dyktige ansatte som stiller opp og arbeider hardt for at vi skal lykkes. Samarbeidet med de tillitsvalgte er også meget godt.

Vi ser frem til å utvikle Polaris Media som et ledende mediehuskonsern i årene som kommer.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport