Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fire hoveddatterselskaper:

  • Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen)
  • Polaris Media Nord-Norge
  • Polaris Media Nordvestlandet
  • Polaris Trykk

Polaris Media består av 31 lokale og regionale mediehus og 4 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har til sammen ~272 000 daglige brukere på nett, ~307 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 18,7 millioner sidevisninger per uke i snitt. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 195 439 registrerte abonnenter, mens det offisielle opplaget er 209 970.

Polaris Trykk AS er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- som siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir i avisformatet. Konsernet trykker rundt 90 aviser, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir. 

I tillegg eier Polaris Media viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (5 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa (10 %).

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

  • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
  • Øke antall abonnenter gjennom økt bruk av digitale abonnementsprodukter 
  • Skape ny vekst i digitale annonseinntekter
  • Vekst i trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2017.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. 

Legg til i min rapport