Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Polaris Media avsluttet året med et solid fjerde kvartal, noe som ytterligere bidrar til at konsernet kan legge frem et resultat for 2017 som står seg godt i et krevende mediemarked.

Strategi- og effektiviseringsprosjektet PM2020 har vist betydelige positive effekter. Konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017. Den positive utviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak. Størst resultatfremgang i 2017 har store selskaper som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, iTromsø og Polaris Trykk Trondheim.

Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg. Nesten alle mediehusene i konsernet har dermed vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt. Bruken øker stadig, og vi kan øke prisene uten at det går utover volumveksten. Med økt fokus på analyse og innsikt i lesevaner og kjøpevaner, er jeg trygg på at veksten vil fortsette. Det er fint å se at brukerinntektene nå øker markant og utgjør en stadig større andel av de totale inntektene i mediehusene.

Våre mediehus spiller en svært viktig rolle i det norske demokratiet med sterke posisjoner lokalt og regionalt. I en situasjon med mye diskusjon om «falske nyheter», har det aldri vært viktigere at vi har frie stemmer som stiller spørsmål, følger opp og avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet. Samtidig skal mediehusene også underholde og begeistre. Våre mediehus spiller en helt spesiell rolle i den digitale transformasjonen vi nå opplever.

Utviklingen innenfor annonse viser en gledelig positiv utvikling med 13% vekst i digitale annonseinntekter i fjerde kvartal og 5% i 2017. Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i markedet. Vi har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene og et betydelig kompetanseløft. Dette bidro til å gjenskape digital annonsevekst i 2017.

Vi lykkes også godt med å videreutvikle trykkerivirksomheten med god vekst i siviltrykkinntektene kombinert med betydelige kostnadsreduksjoner. Det er gledelig at vi i 2017 har inngått store trykkekontrakter med Coop og VG. 

Vi ser frem til at vi sammen med Schibsted skal satse enda mer på Helt Hjem Netthandel, et selskap som vil spille en viktig rolle i distribusjonsleddet i den stadig økende netthandelen i Norge.

Polaris Media har i februar 2018 inngått avtale om å kjøpe seg opp til majoritet i Trønder-Avisa konsern i nordre del av det nye Trøndelag. Dette skal sikre Trønder-Avisa og Namdalsavisa et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media har stor tro på å kunne bidra til en positiv utvikling for Trønder-Avisa konsern, ikke minst gjennom ny digital vekst.

Mediemarkedet går gjennom store endringer. Polaris Media er godt posisjonert i dette markedet og har en organisasjon som evner å tilpasse seg og ta tak i stadig nye utfordringer. Fokuset fremover er å fortsette å bygge et fremtidsrettet og kompetent mediekonsern, samt styrke lønnsomheten ytterligere. 

Dette hadde ikke vært mulig uten dyktige ansatte som stiller opp og arbeider hardt for at vi skal lykkes. Samarbeidet med de tillitsvalgte er også meget godt.

Vi ser frem til å utvikle Polaris Media som et ledende mediehuskonsern i årene som kommer.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2017

1. kvartal

 • Etablering av sentral enhet for brukermarked for alle mediehus i konsernet. Enheten er lokalisert i Adresseavisen og ledes av Roar K. Morset, som samtidig blir del av utvidet konsernledergruppe.
 • Etablering av sentral enhet for digitale annonseprodukter i konsernet. Håvard Kvalheim tiltrer stillingen som konserndirektør for digitale annonseprodukter og Big data i Polaris Media, og blir samtidig del av utvidet konsernledergruppe.
 • Frode Sandmark tiltrer stillingen som administrerende direktør i Polaris Trykk, og blir samtidig del av utvidet konsernledergruppe.
 • Svein Aam blir ansatt som ny redaktør og daglig leder i Møre-Nytt.
 • Ingebjørg Nilsen Stokkenes blir ansatt som ny daglig leder og redaktør i Fjordabladet.
 • Alf Erik Sakshaug blir ansatt som daglig leder i Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS.
 • Sammenslåing av Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet, den nye avisen får navnet Bladet.
 • 87 ansatte i Polaris Media benytter seg av aksjeprogrammet til Polaris Media i 2017, og kjøper 70313 aksjer.
 • Håkon Brækken blir ansatt som ny leder for Tjenestesenter for økonomi (TSØ) og økonomidirektør i Polaris Media.

2. kvartal

 • Adresseavisen får prisen som Årets Innovasjon (MBL) under Mediedagene i Bergen.
 • Alle mediehus i Polaris Media er over på ny felles annonseplattform, AppNexus, i juni 2017.
 • Rune Setsaas blir valgt som ny konserntillitsvalgt i Polaris Media.
 • Sunnmørsposten kjøper Vestlandsnytt.
 • Astrid Kvam Helset blir ansatt som ny redaktør og daglig leder i Vigga.
 • Kirsti Husby blir ansatt som ny sjefredaktør i Adresseavisen.
 • VOL og SortlandsAvisa slår redaksjonene sammen. SortlandsAvisa avvikles 27.juli.

3. kvartal

 • Adresseavisen, Norges eldste mediehus, fyller 250 år. Feiringen markeres gjennom hele året med flere større og mindre arrangementer for å markere og engasjere leserne.
 • Tone Sidsel Sanden blir ansatt som ny redaktør og daglig leder i Dølen.
 • Etablering av sentral enhet for redaksjonell innsikt og utvikling. Enheten ledes av Ole Bjørner Loe Welde, som tar permisjon fra rollen som leder og redaktør av Romsdal Budstikke.
 • Polaris Trykk og Verdens Gang har inngått avtale om trykking av delopplag av VG i Trondheim og Harstad, samt to dager i Ålesund, fra 1.1.2018.
 • Kjell Slinning blir ansatt som ny administrerende direktør i Sunnmørsposten. Han tiltrer stillingen 1.januar 2018.

4. kvartal

 • Frode N. Børfjord blir ansatt som ny nyhetsredaktør og stedfortreder for sjefredaktør i Adresseavisen.
 • Renate Furre Henriksen-Sandvær blir ansatt som redaktør og daglig leder i Sunnmøringen AS.
 • Polaris Trykk sikrer fortsatt trykking av alle trykksaker for selskapene i Coop Norge i 2018 og 2019.
 • Polaris Trykk Trondheim inngår avtale om trykking av to nye titler fra 1.januar 2018: Avisa Opp (Oppdal) og Brønnøysunds Avis.
Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2017. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20172016     2015
Omsetning justert for engangseffekter1 5091 5211 601
Normalisert EBITDA 159120136
Engangseffekter/omstillingskostnader9-7854
Resultat før skatt103-139945
Årets resultat88-111938
    
EBITDA-margin10,5%7,9%8,5%
    
Investeringer i driftsmidler234265
Investeringer i finansielle aktiva3,89,9-23
    
Totalkapital247923372493
Egenkapital164714191583
Netto rentebærende gjeld78113133
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,40,70,6
Likvide midler187191211
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 1)353533
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk772848888
Opplag per 31.12209 970205 550210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)258 001306 426343 127
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)289 302313 601299 956
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)8,7 mill. 11,5 mill.13,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)8,9 mill. 8,8 mill.7,5 mill.
    
Antall aksjonærer937927911
Antall aksjer (1000)48 927  48 92748 927
Resultat per aksje1,8-2,319,2
Utbytte per aksje1,51,01,25
Direkteavkastning8,9%5,1%6,6%
    
Aksjekurs per 31.1218,613,719,1
Børsverdi per 31.12910670935
 1) I mai 2017 kjøpte Polaris Media mediehuset Vestlandnytt AS. I tillegg har Malvik-Bladet AS og Stjørdalens Blad AS fusjonert (nå Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS), samt Sortlandsavisa AS og Vesterålen Online AS (nå Vesterålen Online AS). 

 

 201520162017
EBITDA-margin*8,5%7,9%10,5%

* - tall justert for engangseffekter

  

 

 

 

 

BrukerposisjonerLegg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fire hoveddatterselskaper:

 • Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen)
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk

Polaris Media består av 31 lokale og regionale mediehus og 4 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har til sammen ~272 000 daglige brukere på nett, ~307 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 18,7 millioner sidevisninger per uke i snitt. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 195 439 registrerte abonnenter, mens det offisielle opplaget er 209 970.

Polaris Trykk AS er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- som siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir i avisformatet. Konsernet trykker rundt 90 aviser, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir. 

I tillegg eier Polaris Media viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (5 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa (10 %).

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
 • Øke antall abonnenter gjennom økt bruk av digitale abonnementsprodukter 
 • Skape ny vekst i digitale annonseinntekter
 • Vekst i trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2017.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. 

Legg til i min rapport

Eierstruktur / organisasjonskart

 

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder (ansatt i Schibsted inntil 1.3 2016)

Tidligere redaktør i Schibsted (2011-2016) og ansvarlig redaktør i VG (1994-2011). Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og VGs politiske avdeling. Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv, bl.a. i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, samt medieselskaper i flere europeiske land. Er nå styremedlem og trustee i den britiske stiftelsen Ethical Journalism Network (EJN).

Bente Rathe

1954Nestleder (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige). Tidligere nestleder i Norsk Hydro ASA (inntil oktober 2012), har vært styremedlem i Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Salmar ASA, Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør for Wizaly Nordic AS. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig med et 30-tall styreverv både for start-ups og børsnoterte virksomheter, og som investor og mentor for gründere i oppstartsvirksomheter. Foruten erfaring fra presse, reklame og teknologibransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre og satt også i det det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som fikk i oppgave å utrede fremtidig finansieringsmodell for NRK. Hun er styreleder for Boostcom-Gruppen og styremedlem i Eika-Gruppen, Europris, Hafslund og The Future Group som jobber med interactive mixed reality, neste generasjon TV-konsepter. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalskole (1977). Tiltrådte som CFO i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, Investor Relation, Merger and Acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i Arcus og i en rekke Schibsted selskaper.

Hans-Tore Bjerkaas

1951Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Hans-Tore Bjerkaas er cand.mag fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i Tv2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er styreleder i Ullevål Media Center, nestleder i styret for Sparebank 1 Nord-Norge og styremedlem i Litteraturhuset.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Viken Fiber, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem (ansatt i NWT Media)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i Nye Wermlands-Tidnings AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fire skianlegg. Hun er også styremedlem i TU Medier i Sverige.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Guri Svarva

1970Styremedlem (representerer ansatte)

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Marit Heiene

1961Styremedlem (representerer ansatte)

Marit Heiene (Romsdals Budstikke) har cand.mag. med kirkemusikk fra Trøndelag Musikkonservatorium, og spansk og norsk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt ped.sem. og statsvitenskap. Etter ufullført Norsk journalisthøgskole, har hun vært journalist i Programbladet, i nyhetsbyrået IPS, og siden 1998 i Romsdals Budstikke. Heiene har vært klubbleder i Budstikka i flere perioder, sitter i NJs valgkomité, har vært i NJs MBL-forhandlingsutvalg, og vært leder og nestleder i Møre og Romsdal Journalistlag. Hun har også vært ansattrepresentant i PMNV-styret.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av fem toppledere i konsernet. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen, strategisk utvikling og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet (samme leder), og Polaris Media Midt-Norge er med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL.

Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no og Trønder-Avisa, styreleder i AtB og Papirkjøp. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter og styremedlem i Norsk Jazzforum. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 – 2013.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg i 3 år (2007-2009) og konsulent i McKinsey & Co. I 3 år (2004-2007).       

Monseth har vært i Polaris Media siden 2009 og har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media, samt konsernprosjekter og forretningsutvikling. I tillegg har Monseth det overordnede ansvaret for arbeidet med data og analyse i tett samarbeid med Håvard Kvalheim.

Monseth er nestleder i styret i Polaris Media Midt-Norge, Adresseavisen, Polaris Media Nord Norge, Polaris Media Nordvestlandet, og i Polaris Trykk. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse.

Monseth er styremedlem i Norsk Tipping, Danica Pensjonsforsikring og Deltager.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon med fordypning økonomisk styring fra Trondheim Økonomiske Høgskole og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (1985-1989), økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS (1990-1999), og økonomidirektør i Adresseavisen ASA fra 1999. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Polaris Media Midt-Norge av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom sentral enhet for Brukermarked, Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening) og styremedlem i Norsk Filminstitutt.

Kirsti Husby

1972Sjefredaktør Adresseavisen

Kirsti Husby er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har i tillegg en cand. Mag. Grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. I 2012 ble hun utviklingsredaktør før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006, før hun selv ble sjefredaktør i 2017.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 25 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Nordvest Distribusjon, Harstad Tidende, iTromsø og Nordavis. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og varamedlem i Trønder-Avisa.

Legg til i min rapport

Utvidet konsernledelse

I 2017 ble det satt sammen en utvidet konsernledelse i Polaris Media. Den utvidede konsernledelsen består i tillegg til konsernledelsen av Håvard Kvalheim som ny konserndirektør for Big data og digitale annonseprodukter, dette for å bidra til å styrke fokuset på bruk av data, programmatisk annonsering og utvikling av digitale annonseprodukter. Roar Morset ble del av utvidet konsernledelse som leder for nyopprettet sentral enhet for Brukermarked for alle mediehus i konsernet, for blant annet å bidra til styrket fokus på brukermarked. I januar 2017 ble Frode Sandmark ansatt som ny administrerende direktør i Polaris Trykk og ble samtidig del av utvidet konsernledergruppe.

Håvard Kvalheim

1983Konserndirektør digitale annonseprodukter og big data

Håvard Kvalheim er utdannet siv.ing./master of science innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 2008, med spesialisering innen data og finans. Kvalheim har tidligere jobbet som konsulent i Ernst & Young. Fra 2010 har Kvalheim jobbet som Forretningsutvikler, Prosjektdirektør og Konserndirektør i Polaris Media.

Kvalheim sitter i styret i mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt varamedlem i Polaris Media Nord-Norge og Fanbooster.

Kvalheim har ledet arbeidet med overgang til felles digitale annonseløsninger i konsernet, og leder den nyetablerte enheten for digitale annonseprodukter, i tillegg til å ha ansvaret for big data-enheten i konsernet.

Frode Sandmark

1981Administrerende direktør i Polaris Trykk AS

Frode Sandmark har jobbet i Polaris Media siden 2013 og overtok som Administrerende direktør i Polaris Trykk fra 1.jan 2017. Sandmark er utdannet siviløkonom i 2008 med spesialisering i Supply Chain Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har han også 1-årig studium i Organisasjon, ledelse og endring fra Høyskolen i Hedmark og Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (BSIT). Sandmark har også erfaring som nasjonalt ansvarlig for Lean i Ringnes (Produksjon og Logistikk) (2011-2013), konsulent i McKinsey & Co. (2008-2011) og som befal i HM Kongens Garde (2001-2003).

Sandmark er styreleder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og styremedlem i Amedia Trykk Bodø.

Roar K. Morset

1976Konserndirektør Brukermarked og Utviklingsdirektør Adresseavisen

Morset er utdannet økonom (B.Bus) med spesialisering innenfor finans og markedsføring fra Trondheim Økonomiske Høgskole og University of South Australia. Han har 10 års erfaring fra ulike stillinger i Danske Bank (2004-2014), de siste årene som leder for forretningsutvikling for privatkundeområdet i Norge.

Morset begynte i Adresseavisen i 2014, der han har stillingen som Utviklingsdirektør. Siden Mars 2017 har Morset også ansvaret for konsernets nyopprettede sentrale brukermarkedsenhet (privatkundeområdet). I Adresseavisen har Morset de siste årene vært prosjekteier for flere utviklingsprosjekter, med særlig vekt på nyskaping, rettet både mot annonsemarkedet og brukermarkedet. Blant annet har han arbeidet mye med implementering og forbedring av mediehusets lansering av betalt innhold på nett.

Morset er styremedlem i Hoopla, MazeMap og Adressa Distribusjon.

Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen), Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk. I tillegg eier Polaris Media 10 % av Trønder-Avisa, 5 % av Cxense ASA og 10 % av Fanbooster AS.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (20%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%).

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

* - tall er proforma, og inkluderer tilknyttede selskaper

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (74%), Vigga (74%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (59%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Økonomiske nøkkeltall:

 
Brukerposisjoner:

Daglige lesere papir: Dølen, Fjuken, Sunnmøringen, Vigga ikke målt i F&M 

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Økonomiske nøkkeltall:

Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

Etter et veldig krevende år i 2016 med store kutt og nedbemanninger, har 2017 vært et år hvor det har vært fokus på å få arbeidshverdagen til de som er igjen til å fungere på best mulig måte. I og med at konsernet har vært gjennom en betydelig nedbemanning, har det blitt en mer krevende arbeidshverdag for mange, med høyt arbeidspress og veldig mange nye arbeidsoppgaver på færre hender.

Som ny konserntillitsvalgt (KTV) har det vært viktig for meg å besøke alle bedrifter i konsernet for å bli kjent med de ansatte. Polaris Media er et langstrakt konsern med bedrifter fra Måløy i sør til Alta i nord. Vi er et konsern med store kontraster, med Sunnmøringen i Stranda kommune med sine tre ansatte og Adresseavisen i Trondheim med et par hundre ansatte. Gjennom min rundreise i Polarisland registrerer jeg likevel at utfordringene er de samme for de fleste ansatte; Høyt arbeidspress, flere nye arbeidsoppgaver og mye nytt å lære seg i en hektisk arbeidshverdag. Det er da gledelig å observere det gode samhold som er mellom de ansatte i de forskjellige bedriftene i konsernet på tross av den tøffe tiden alle har vært igjennom.

Rundreisen i Polaris har bydd på lange dager «på veien», men det har vært givende arbeid. Responsen på møtene med de tillitsvalgte og kontakten som knyttes gjennom disse møtene, bekrefter verdien av at ktv tar denne rundreisen gjennom konsernet en gang i året. Det er viktig å bli kjent med hele spekteret av bedrifter og mediehus, og menneskene som jobber der. Ikke bare gjør det meg bedre i stand til å forstå de utfordringer som hver enkelt bedrift står ovenfor, og dermed i bedre stand dem til å bistå ved behov, det gjør meg også bedre rustet til å legge til rette for et godt samarbeid mellom tillitsmannsverket og konsernledelsen. Gjennom mine besøk i alle konsernets bedrifter har jeg også samarbeidet tett med uku-lederne; Kjersti Fikse Ness (TAG), Stein Jensen (UKU Trykk), Geir Forbregd (TUN) og Lars Adrian Johnsen (SAMU). Underkonsernutvalgslederne er en viktig del av tillitsmannssystemet i Polaris Media, og gjennom året jobber jeg tett opp mot alle underkonsern gjennom dem, også utenom den viktige jobben som gjøres i Konsernutvalget. I de krevende tidene som mediebransjen nå opplever, er det svært viktig at ledelse og tillitsvalgte har tett og god dialog, slik at man sammen kan løse de utfordringer som er og som vil komme. En motivert stab vil være et av de viktigste parametere for å lykkes med de utfordringer vi står overfor.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TAG (Tillitsvalgtes Utvalg Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris). God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen. Jeg har også deltatt på samlinger for NJ-klubblederne i Kysten Rundt-samarbeidet, som omfatter redaksjonene i Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten, VG samt også representanter fra øverste ledelse i NJ.

Konsernutvalget har i 2017 hatt stort fokus på arbeidsmiljø og kompetanseløft. I mine samtaler med tillitsvalgte rundt omkring i konsernet, har jeg blitt vitne til en stor iver etter å få kompetansepåfyll. Samtidig føler mange at det ikke går hurtig nok. Dette er en tilbakemelding som er gitt til konsernledelsen med det mål for øyet at de tillitsvalgte, ansatte og ledelse i felleskap skal jobbe for å løfte arbeidet med kompetanseutvikling. Vi opplever en sterk enighet med ledelsen på dette. Når det gjelder arbeidsmiljø, jobbes det målrettet med dette i hele konsernet. I 2018 skal vi etter planen gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse, og det blir spennende å se hva den sier om hvor vi er nå, i forhold til der vi ønsker å være.

 #metoo er noe ktv og konsernutvalget har tatt på ytterste alvor og vi har hatt stort fokus på hvordan vi etablerer gode varslingsrutiner. Det har også vært god dialog med konsernledelsen og konsernstyret rundt dette alvorlige temaet.

 Avslutningsvis vil jeg si at alle i hele konsernet er avhengig av hverandre. Om én bedrift i Polaris Media sliter, påvirker det oss alle, og dette har det vært viktig for meg å kommunisere. Derfor er det viktig at både ansatte, tillitsvalgte og ledelse anerkjenner hvor viktig det er å samarbeide på tvers av bedrifter, forbund og klubber for at vi som konsern skal utvikle oss og ta de nødvendige steg i riktig retning.

 

Rune Setsaas

Konserntillitsvalgt

Polaris Media ASA

Legg til i min rapport