Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20172016                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 69155 
 Telefon, porto 382414 
 Reisekostnader 1 5761 665 
 IT kostnader 5 0243 559 
 Konsulent og rådgivningstjenester 6 8566 621 
 Drift bygninger og driftsmidler 3 4253 440 
 Annen driftskostnad -5261 996 
 Sum andre driftskostnader 16 80617 850 

 

 

Legg til i min rapport