Note 4 - Egenkapital

 

2017Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalFond for urealiserte gevinsterSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201748 927-82256 982188 5479 925504 300 
Årets resultat   11 957 11 957 
Avsatt utbytte   -73 375 -73 375 
Andre føringer 71 788 859 
Estimatavvik pensjon   -1 759 -1 759 
(utvidet res.)   -24 407-9 925-34 333 
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982101 7510407 650 

 

Legg til i min rapport