Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20172016
Inntekt på investering i DS og TS 57 55886 102
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 9 52510 893
Annen finansinntekt* 38 8988 504
Sum finansinntekt 105 980105 498
    
Finanskostnader    
Nedskrivning av finansielle eiendeler** -49 2990
Annen finanskostnad  -7 243-7 072
Sum finanskostnader  -56 542-7 072


* I 2017 består beløpet hovedsaklig av 37 mill. i utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS
** I 2017 består beløpet av nedskrivning av Polaris Eiendom AS med 33,8 mill. og Trønder-Avisa AS med 15,5 mill. 

Legg til i min rapport