Note 20 - Pant og garantier


Pr. 31.12 hadde selskapet avgitt 2 forskjellige garantier på totalt kr 71,8 mill som hovedsakelig er relatert til husleiegaranti for datterselskap lokaler, samt skattetrekksgaranti.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet

 

                              20172016                                                                        
Datterselskaper 679 218713 055 
Legg til i min rapport