Note 16 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelserSum                                                                         
20181 128001 128 
20191 156001 156 
20201 185001 185 
20211 214001 214 
Etter 202112 3890012 389 
Sum17 0710017 071 

 

Kontorer og lokaler leases for en periode på 15 år.

 

Legg til i min rapport