Note 11 - Hendelser etter balansedagen

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Transaksjonsprisen for 45,9 % av aksjene er avtalt til 11,1 mill. kr. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag.

Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%.

Trønder-Avisa vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene er betinget godkjenning av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang.

En detaljert beskrivelse og fullstendige opplysninger om virksomhetssammenslutningen vil bli utarbeidet når Polaris Media har overtatt risiko og kontroll og transaksjonen er formelt gjennomført.

 

Legg til i min rapport