Note 10 - Bankinnskudd

 

   20172016                                                                    
Budne midler 18 96616 118 
Gjeld til kredittinstitusjoner -110 244-76 491 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -91 278-60 373 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport