Note 5. Driftsinntekter

 

                  20172016                                             
Annonseinntekter    
Papir 411 084460 627 
Digitalt 210 346192 161 
Radio 2 8322 848 
Sum annonseinntekter 624 263655 636 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 514 102485 908 
Løssalgsinntekter 46 43551 678 
Sum abonnementsinntekter 560 537537 586 
     
Aviser 121 586128 648 
Siviltrykk 76 82068 556 
Sum Trykkeriinntekter 198 406197 204 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 53 86649 394 
Pressestøtte 21 67222 466 
Husleie 1 6811 788 
Andre driftsinntekter 1) 48 61956 666 
Sum øvrige inntekter 125 838130 313 
     
Sum salgsinntekter 1 509 0441 520 739 
     
Gevinst ved salg av eiendom 9 1670 
Sum andre driftsinntekter 9 1670 
     
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebebyr, IT tjenester og regnskapstjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport