Note 4. Driftssegmenter

 

De rapporteringspliktige segmentene er identifisert ved en kombinasjon av hvilke produkter og tjenester som tilbys, samt geografiske lokasjon. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og trykkerivirksomheten Polaris Trykk.

Polaris Media Midt-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og et distribusjonsselskap, og har således annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Media Nord-Norge består av mediehus og har således annonseinntekter og brukerinntekter.

Polaris Trykk består av trykkerivirksomhet og et distribusjonsselskap, og har således trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

                 20172016                                              
Driftsinntekter    
Polaris Media Midt-Norge 726 780743 619 
Polaris Media Nordvestlandet 353 336352 362 
Polaris Media Nord-Norge 221 030222 853 
Polaris Trykk 345 117355 821 
Andre 7 7043 507 
Eliminering -135 756-157 423 
Sum driftsinntekter 1 518 2111 520 739 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 74 01717 446 
Polaris Media Nordvestlandet 34 1037 038 
Polaris Media Nord-Norge 20 91411 866 
Polaris Trykk 58 91439 586 
Andre -19 792-34 007 
Sum EBITDA 168 15441 928 
     
Normalistert EBITDA*    
Polaris Media Midt-Norge 72 83749 872 
Polaris Media Nordvestlandet 34 914 27 991 
Polaris Media Nord-Norge  21 584 19 739 
Polaris Trykk 58 55755 185 
Andre -28 959-32 782 
Sum normalisert EBITDA* 158 932120 006 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 49 900-4 790 
Polaris Media Nordvestlandet 28 7351 035 
Polaris Media Nord-Norge 15 0485 429 
Polaris Trykk 21 874-58 641 
Andre -32 610-47 571 
Sum EBIT 82 948-104 537 
     
Resultat før skatt    
Polaris Media Midt-Norge 92 238-39 690 
Polaris Media Nordvestlandet 22 873-5 340 
Polaris Media Nord-Norge 15 1575 494 
Polaris Trykk 16 434-64 339 
Andre -43 747-34 695 
Sum resultat før skatt 102 955-138 570 
     
Anleggsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 1 309 2901 096 213 
Polaris Media Nordvestlandet 63 33161 171 
Polaris Media Nord-Norge 81 21583 035 
Polaris Trykk 212 390243 606 
Andre/eliminering 442 300501 002 
Sum anleggsmidler 2 108 5261 985 027 
     
Omløpsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 379 018347 138 
Polaris Media Nordvestlandet 70 84262 890 
Polaris Media Nord-Norge 51 24443 181 
Polaris Trykk -18 095-21 014 
Andre/eliminering -112 535-79 827 
Sum omløpsmidler 370 474352 368 
     
Langsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 76 29779 155 
Polaris Media Nordvestlandet 21 27723 675 
Polaris Media Nord-Norge 5 4996 527 
Polaris Trykk 78 83187 294 
Andre/eliminering 271 185280 209 
Sum langsiktig gjeld 453 089476 859 
     
Kortsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 240 550 239 550 
Polaris Media Nordvestlandet 104 165 121 766 
Polaris Media Nord-Norge 69 902 74 376 
Polaris Trykk 48 994 73 244 
Andre/eliminering -84 658 -68 232 
Sum kortsiktig gjeld 378 953 440 705 

 

 *Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 26

Legg til i min rapport