Note 27. Hendelser etter balansedagen

 

Polaris Media inngikk 2. februar 2018 en avtale om å bli hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS. Transaksjonsprisen for 45,9 % av aksjene er avtalt til 11,1 mill. kr. Dette blir gjort for at Trønder-Avisa skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag.

Polaris Media eier i dag 10,1% av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56%.

Trønder-Avisa vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS (tidligere Adresseavisen Gruppen AS).

Avtalen som er inngått mellom partene er betinget godkjenning av ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene, samt Konkurransetilsynet. I tillegg skal kjøper gjøre en bekreftende selskapsgjennomgang.

Da man er tidlig i prosessen og ikke har tilgjengelig informasjon er det ikke gitt opplysninger jf IFRS 3 B64 e-q.

En detaljert beskrivelse og fullstendige opplysninger om virksomhetssammenslutningen vil bli utarbeidet når Polaris Media har overtatt risiko og kontroll og transaksjonen er formelt gjennomført.

Legg til i min rapport