Note 23. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1.90 98847 6805 359144 026 
Avsatt i perioden2 49257203 064 
Reversert i perioden153-4 048840-3 055 
Benyttet avsetning i perioden-7 771-24 764-571-33 105 
Balanse pr 31.12.201785 86219 4405 628110 930 

 

Utbetales i 2018-16 381                                                                                                                                            
Utbetales etter 2018-94 549 
Sum-110 930 
Legg til i min rapport