Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20172016                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 59 87863 033 
Forskuddsbetalt abonnement 112 125117 508 
Feriepenger 64 03768 455 
Annen kortsiktig gjeld 72 412101 883 
herav avsetning sluttpakker 1) 25 06856 221 
Annen kortsiktig gjeld 308 451350 879 

 1) For ytterligere informasjon se Note 23. Restruktureringskostnader.

 

Legg til i min rapport