Note 16. Varekostnad

 

                 20172016                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 141 955144 634 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 43 23543 221 
Andre varekostnader 39 42135 631 
Varekostnad 224 612223 486 

 

Legg til i min rapport