Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20172016                                                                              
Distribusjonskostnader 161 254164 159 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 69 69667 907 
Telefon og porto 14 27816 740 
Reisekostnader 25 21227 017 
IT-kostnader 42 59742 518 
IT og kontorkostnader 8 82710 988 
Drift bygninger og driftsmidler 93 20694 331 
Tap på fordringer 1 453160 
Annen driftskostnad 33 78430 629 
Sum 450 307454 449 

 

Legg til i min rapport