Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2017  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831
Årets resultat000086 5360086 5361 20287 738
Årets utvidede resultat (OCI)0000-11 139197 696511187 0680187 068
Årets totalresultat000075 396197 696511273 6041 202274 806
Endring i ikke-kontrollerende interesser0000-1 41100-1 4110-1 411
Utbytte0000-49 01000-49 010-89-49 099
Andre føringer mot egenkapitalen0710712 789002 789-302 830
Sum transaksjoner med aksjonærer071071-47 63100-46 221-119-46 268 
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982305 8991 098 247210 060-1 9271 306 38034 6791 646 958
           
2016AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-83256 982305 8261 250 646-3 076-3 4541 244 11632 9211 582 863
Årets resultat0000-111 65700-111 657934-110 723
Årets utvidede resultat (OCI)0000-4 93015 4401 01611 525011 525
Årets totalresultat0000-116 58815 4401 016-100 132934-99 198
Kapitalforhøyelse0000-80 -880
Utbytte0000-63 11000-63 110-143-63 253
Andre føringer mot egenkapitalen0101-45700-457-125-581
 Sum transaksjoner med aksjonærer0101-63 57600-63 576-259-63 834
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982305 8271 070 48212 364-2 4381 080 40833 5961 419 831

 

Legg til i min rapport