Note 23. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

  Pensjon/AFP Sluttpakker Andre tiltak Sum                                                                                                    
Balanse pr 1.1. 90 988 47 680 5 359 144 026  
Avsatt i perioden 2 492 572 0 3 064  
Reversert i perioden 153 -4 048 840 -3 055  
Benyttet avsetning i perioden -7 771 -24 764 -571 -33 105  
Balanse pr 31.12.2017 85 862 19 440 5 628 110 930  

 

Utbetales i 2018 -16 381                                                                                                                                             
Utbetales etter 2018 -94 549  
Sum -110 930  
Legg til i min rapport